Minecraft เกม เอาชีวิตรอด

Minecraft

มายคราฟ เป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ สามมิติ

  เป็นเกมที่สร้างสรรค์ จิตนาการ และ สามารถออกแบบ และ  แสดงความคิดสร้างสรรค์  ได้อย่างเต็มที่ หลักๆการเล่นของเกมส์ นี้คือ การทำลาย และ วางบล็อก ด้วยโลกของเกมส์นี้ประกอบไปด้วยวัตถุที่เป็น 3 มิติ (โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกบาศก์) โดยจะถูกจะเรียงในรูปแบบตารางและบล็อกเหล่านั้น สามารถใช้แทน หรือ วางให้เป็น วัสดุต่างๆเช่น ดิน หิน แร่ น้ำ ลาวา ลำต้นของต้นได้ และต่างๆ เป็นต้น ผู้เล่นมีอิสระในการเล่น ในการสำรวจโลก 3 มิติ ที่ถูกสร้างขึ้นในลักษะณะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยม เกี่ยวกับวัตถุต่างๆ เพื่อใช้สร้างเครื่องมือ และ สิ่งของและสามารถปลูกสร้างสิ่งของๆของตน ที้งนี้ผู้เล่น สามารถต่อสู้หรือร่วมมือกับผู้ที่ไม่ได้เล่น ควบคุมอย่างม็อบ หรือกระทั่งเล่นกับผู้เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้  เรามาทำความรู้จักกับเกมส์ที่ขายดีตลอกกาลกัน มาย คราฟสามารถเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยว  และ แบบทีม สามารถเลือกเล่นกับเพื่อนๆ ได้มากกว่าตั้งแต่  10 คนขึ้นไป ด้วยแพลตฟอร์ม ที่สร้างมาเพื่อรองรับ ทุกการเข้าใช้งานจึงทำให้เกมส์นี้ เด็กๆ ก็สามารถเข้าใช้งาน และ เล่นเกมส์นี้อย่างง่ายดาย ซึ่งเกมส์ มาย คราฟจะ แบ่งออกเป็น  6  โหมด

Minecraft

1. Minecraft โหมดเอาชีวิตรอด (survival mode)คือ ผู้เล่นจะต้องเก็บ ทรัพยากรเพื่อจะนำมาย คราฟเป็นสร้างเป็นบล็อกหรือสิ่งของ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างที่ยาก คือ มอสเตอร์ จะอยู่ในที่มืดที่ห่างๆ จากผู้เล่น ฉะนั้นแล้ว ผู้เล่นควนสร้างที่พัก ในช่วงเวลากลางคืน ส่วนในโหดกลางคืนจะมีหลอดเลือดด้วย ซึ่งหลอดจะลดลงก็ต่อเมื่อถูกโจมตี จากมอสเตอร์ ตกจากที่สูง จมน้ำ ตกลงไปหาลาวา กิจกรรมอื่นๆ ผู้เล่นจะต้องมีหลอด
เลือด หลอดความหิว ด้วยเช่นกัน สามารถเติมหลอดนี้ด้วยการกินอาการในเกม ยกเว้นโหมดความอยาก ความปลอดภัย (Peaceful) หลอดเลือดในโหมดความยากนี้จะไม่ลดลง ถ้าหลอดอาหารไม่เต็มจะไม่สามารถเต็ม หรือ เพิ่มเลือด และจะถูกหยุดอัตโนมัติ การเพิ่มเลือกแบบต่อเนื่อง คุณจะต้องมีหลอดอาหารที่เต็ม จะสามารถเพิ่มเลือดได้ทันทีโดยไม่ต้องรออาหารเต็มหลอด  ผู้เล่นสามารถคราฟต์ชุดเกราะมาเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหาย จากการถูกโจมตี สามารถใช้ดาบป้องกัน และ ใช้ดาบเพื่อฆ่าศัตรู และสัตว์ต่างๆได้ ผู้เล่นสามารถนำทัรพยากรมาคราฟ์เป็นอุปกรณ์ต่างได้ เช่น ขวาน พลั่ว หรือ ที่ขุดดิน และขุดแร่ธาตุตามลำดับ เกมนี้มีระบบช่องเก็บของ (Inventory) ผู้เล่นสามารถเก็บและซ่อนของได้ตามจำนวนจำกัด เมื่อผู้เล่นตายของที่ผู้เล่นสะสมมาจะถูกตัดออกเป็นศุนย์ และ เริ่มนับหนึ่งเกมใหม่โดยทันที และ จุดที่ผู้เล่นจะไปเกิมจะต้องเป็นจุดกำหนดเริ่มต้นที่เดิม เท่านั้น หากผู้เล่นอยากจะเลือกไปเกิดในตำแหน่งใหม่ผู้เล่นจะต้องเลือกโดยการนอนเตียง ของที่ตกอยู่จะได้คืนผู้เล่นจะต้องเก็บก่อนที่ของจะหายไป ผู้เล่นจะได้ค่าประสบการณ์ จากการฆ่า ม็อบและผู้อื่น หรือ จากขุดแร่ การหลอมแร่ การผสมพัธ์สัตว์ การทำอาหาร ค่าประสบการณ์ จะถูกใช้ต่อเมื่อผู้เล่น ร่ายมนต์ อุปกรณ์ ขุดเกราะ และอาวุธ ต่างๆ  

Minecraft

 

2. โหมดสร้างสรรค์


คือ ผู้เล่นสามารถเก็บ ทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างไม่จำกัดและของทุกๆอย่างในเกมในช่องเก็บของ และ ผู่เล่น สามารถหยิบ ของแล้วนำออกมาวางได้ทันที ผู้เล่นสามารถบินได้รอบโลกโดยที่สิงของหรือสิ่งก่ออสร้างจะไม่เสียหาย จากม็อบและความหิว โหมดนี้จะทำให้ผู้เล่นมุ้งเน้นไปที่การสร้างสิ่งก่อสร้าง นั่นเอง

Minecraft

3.Minecraft โหมดฮาร์ดคอร์


ในหมดนี้ผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดเหมือนกับโหมดอื่นๆ แต่จะเป็นโหมดตายแล้วไม่สามารถเกิดใหม่ได้ ถ้าผู้เล่นในเซิรฟ์เวอร์ ที่เป็นโหมดฮาร์ดคอร์ ผู้เล่นจะถูกแบน จากเซิร์ฟเวอร์นั้นทันที

Minecraft

4. Minecraftโหมดผจญภัย


  ได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน มาย คราฟ ได้รับการออกแบบมาเฉพาะที่จะให้ผู้เล่นและผจญภัยไปในแมปของผู่้เล่นคนอื่น เกมการเล่นจะคล้ายกับกับโหมดเอาชีวิตรอด โดยผู้เล่นจะมีข้อจำกัด ซึ่งข้อกำหนดนี้ก็แล้วแต่ ผู้สร้างแมปจะกำหนดขึ้นนอกจากนี้จะออกแบบแมบจะมีคำสั่งมีการใช้บล็อก จะทำให้ผู้สร้างแมปได้เพิ่มปฎิสัมพันธ์กับผู้เล่นผ่านทางคำสั่งๆ จากบล็อกนี้

Minecraft

5. Minecraft โหมดผู้ชม

โหมดนี้จะทำให้ผู้เล่นสามารถบินไปได้รอบๆบล็อก สามารถดูแลผู้เล่นคนอื่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกัน โหมดนี้ตรงรายการฮอตบาร์ จะสามารถทำให้ผู้เล่นเทเลพอร์ต ไปหาผู้เล่นคนอื่นได้

Minecraft

6.  Minecraft โหมดผู้เล่นหลายคนมาย คราฟจะใช้ได้เฉพาะผ่านผู้เล่นโฮสต์ เซิร์ฟเวอร์ จะช่วยให้ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์ และสามารถสื่อสารซึ่งกันและกันได้ ผู้เล่นสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองได้อีกด้วยสามารถใช้บริการโฮสติง โลกผู้เล่นคนเดี่ยวจะมีข่ายงานบริเวณเฉพาะที่สนับสนุนอยู่ ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้เล่นเข้าร่วมโลกบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันได้โดยที่ไม่ต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แต่อย่างใด[48] ไมน์คราฟต์ เซิร์ฟเวอร์หลายผู้เล่นจะถูกควบคุมโดยเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ คนที่สามารถเข้าถึงคำสั่งของเซิร์ฟเวอร์ได้ เช่น การตั้งค่าเวลาและการเทเลพอร์ตผู้เล่น เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถตั้งไม่ให้ผู้เล่นชื่อนี้หรือเลขที่อยู่ไอพีนี้ไม่ให้สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย เช่นกัน !

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่